Hakkımızda

KADRO ÜNVANI

İL MÜD'LÜĞÜ GÜLEÇ SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ SAFRANBOLU HASAN DOĞAN SEVGİ EVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL HUZUREVİ MÜD'LÜĞÜ AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜD'LÜĞÜ
Toplam
İl Müdürü 11
İl Müdür Yrd 11
Kuruluş Müd.


1
1
Kur. Müd. Yrd.

1 1
2
V.H.K.İ 33
Öğretmen
5 7

12
Sos. Çalışmacı 3 1 1 1 1 7
Teknisyen Yardımcısı


1
1
Hemşire
2 1 3
6
Ayniyat Say. 11
Ambar Memuru 1 1


2
Satınalma Memuru 1

1
2
Daktilograf


1
1
Memur 2
1

3
Teknisyen

1

1
Şoför 1

1
2
Kaloriferci
1


1
Hizmetli 2 2 3 3 1 11
Bekçi 1
1

2
Yurt Yönetim Mem.
2


2
Bakıcı Anne
2


2
Diyetisyen


1
1
Tabib


1
1
Din Görevlisi

1

1
Çocuk Eğiticisi
2


2
Sosyolog 11
Bilgisayar İşletmeni 11
TOPLAM 19 18 17 15 2 71

Bağlı kuruluşlarımızdan Yücel Huzurevi Müdürlüğünde Hemşire olarak görev yapan 1 personel İl Müdürlüğümüzde Geçici Görevli)
ARAÇ DURUMU : İl Müdürlüğümüz emrinde ve gerektiğinde kuruluşlarımızın hizmetlerinde kullanılmak üzere 1993 model Station Reno Taksi ve 2008 model 14 kişilik Renault Master marka Minibüs olmak üzere toplam 2 adet hizmet aracı bulunmaktadır.
İl Müdürlüğümüzce 2009 yılında toplam : 180.337,00 TL Ayni Nakdi Yardım Ödemesi yapılmıştır.
İl Müdürlüğümüzce 2009 yılında toplam : 2.285.192,56 TL Özürlü Bakım Ücreti Ödemesi yapılmıştır.

BAĞLI KURULUŞLARIMIZ:

AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ:

1-KURULUŞUMUZUN GENEL TANIMI :

a-) Görevler :"Aile Danışma Merkezi" aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği bir hizmet kuruluşudur.
Ailelerin yetersiz kaldıkları konularda gizlilik esasına dayalı olarak yol göstericilik ve rehberlik hizmetlerinin sunulması,
Özel gereksinimi olan aileler ile planlı izleme sürencine gidilerek var olan durumun takibinin sağlanması ve büyümeden kontrol altına alınması,
Ailelerin gerektiğinde birey olarak gerektiğinde aile olarak görüşmelere gelmesi, görüşmenin özelliğine göre Merkez de ya da evler de görüşmelerin sağlanması,
Ailelerin özel durumlarına göre sosyal hakların belirlenmesi ve vakanın durumuna göre diğer kurumlarla işbirliğine geçilerek gerekli desteğin sağlanması
Çeşitli konularda aile eğitimlerinin düzenlenmesi, eğitimlerde gerektiğinde akademik destek alınması,
Parçalanmaya yüz tutmuş ailelerde fertlerin sorunlarının giderilemeye çalışılması ve çocuk var ise bundan en az şekilde etkilenmesi için mesleki çalışmalar yapılması,

b- ) Teşkilat Yapısı :

Merkezimiz; Merkezde SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesinde -Aile -Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olup, İlimiz' de ise Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bir sosyal hizmet kuruluşudur.

c- ) Kadro ve Personel Durumu:

Merkezimizde kadrolu 2, valilik onaylı 1 personel bulunmaktadır. İl Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Ali GÜNDÜZ aynı zamanda Aile Danışma Merkezi Müdür Vekilliğini de yürütmektedir. Merkezimizde kadrolu 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile hizmet vermekte olup hizmetli kadrosunda bulunan Şentürk YILMAZ ise merkezimizin hem temizlik işlerini hem de evrak kayıt işlemlerini yerine getirmektedir. Merkezimiz 1 Müdür Vekili, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ve 1 Hizmetli ile görevlerini sürdürmektedir.

d- ) Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesislerin Durumu :

Merkezimiz Valilik Binası zemin katta 1 Müdür ve 1 bekleme odasından oluşmaktaydı. Aile Danışma Merkezinin şu an bulunduğu yerin kuruluşun hizmet amacına uygun olmadığının teftiş raporunda belirtilmesi ve Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR 'ın talimatları doğrultusun da 2009 Haziran ayında başlayan ve eksik olan malzemelerin tamamlanması, duvarların boyanması, zeminin laminant yapılması ve memur odasının pvc kaplama ile bölünerek 3. oda olarak görüşme odası haline getirilmesi çalışmalarını içine alan ciddi bir tadilat çalışması süreci yaşanmıştır.
Merkezimizde müracaatçıların kendilerini güvende hissedebilmeleri için oluşturulan görüşme odası, resmiyetten uzaklaştırılarak ev havasında oluşturulmaya çalışılmıştır.
Müdürlüğümüze ait lojman diğer sosyal ve yardımcı tesisler bulunmamaktadır.

e- ) Araç- Makine Parkı ve Techizat Durumu :
Kuruluşumuzda herhangi bir araç-makine ve techizat bulunmamaktadır.

2-) YAPILAN ÇALIŞMALAR :
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde " Her Yerde Herkese Eğitim " projesi kapsamında Merkez'imizin de katılımıyla eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde ayda 1 kere olmak üzere seminerler devam etmektedir.
* İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere "Aile içi Şiddet " konularında bilgi verilerek kısa film gösterimi yapılmıştır.
* İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde ve ilçelerde görevli aile hekimlerine İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yapılanması, birimleri, sunulan hizmetler ile bağlı kuruluşlar ve kuruluşlar hakkında bilgilerin anlatıldığı slayt sunumu yapılmıştır.
* Merkezimiz koordinatörlüğünde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Müftülüğü iş birliğinde Aile Yapısının Güçlendirilmesi Projesi geliştirilmiştir. Bu projeye göre her ayın 3 haftasının 2. günü iki konu da seminerin yapılmasına karar verilerek bu seminerlerden ikisi başarı ile tamamlanmıştır.
* Sayın Vali Nurullah ÇAKIR başkanlığındaki İl Sosyal Hizmetler Kurul toplantısında sunulmak üzere; İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yapısı, verdiği hizmetler ve bağlı kuruluşların tanıtıldığı, ayrıca İlimizde bulunan diğer kurumların sosyal etkinliklerinin anlatıldığı 224 slaytlık gösterim hazırlanarak toplantıya katılanlara sunulmuştur.
* 2009 yılında Merkezimize başvuran müracaatçıların geneline baktığımızda çoğunlukla bireyler sığınma evi talebi, aile içi sorunlar, boşanmanın çocuk üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve davranış problemleri, ekonomik yoksunluk ve ergen sorunları yönünde merkezimizden hizmet almışlardır. Hizmet alan ailelerin hemen hemen hepsi bir defa olmak üzere değil periyodik zamanlarda (örneğin; haftada 1 gün olmak üzere) randevu sistemiyle merkezimizden danışmanlık hizmeti almışlardır.
* 5395 sayılı yasa gereği; Mahkeme talepleri de Merkezimizce değerlendirilmekte olup vakanın durumuna göre Merkezimizden hizmet almaları yönünde teşvik ve rehberlik edilmiştir.

3-) PLANLANAN FAALİYETLER :

1-) Aile Danışama Merkezin İlimizde yeterli düzeyde tanınmasını sağlamak amacıyla el broşürleri yaptırılarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi düşünülmektedir.
2-) Sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gidilerek verilen eğitim seminerlerinin sayısının artırılması düşünülmektedir.
3-) Merkezin hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.
4-) Önemli gün ve haftalarda kutlama programları yapılması planlanmaktadır.

4- ) İHTİYAÇ VE SORUNLAR:

Müdürlüğümüz' ün meslek elemanı ve memur ihtiyacı bulunmakta olup bu da sunulan hizmetin zaman zaman aksamasına ve niteliğin düşmesine neden olabilmektedir.

5- ) ÖNERİLER :

Verilen hizmetlerin daha verimli olabilmesi için, yeterli sayıda meslek elemanı ve memura ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların sağlanması durumunda sunulan hizmetin kalitesinin ve çeşitliliğinin artacağı düşünülmektedir.

 

GÜLEÇ SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ

1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI:

A-GÖREVLERİ:
7-12 Yaş arası korunmaya muhtaç kurumca himaye olunan çocukların; bedensel,psiko-sosyal ve duygusal gelişimleri sağlıklı, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmekle yükümlü yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşudur.Halen 5 Ayni nakdi yardım, 2 çocuk koruyucu aile 4 Evlat edindirme işlemi devam eden ve fiilen kalan 42 olmak üzere toplam 52 çocuğa hizmet verilmektedir.

B- TEŞKİLAT YAPISI:
Kuruluşumuz, Merkezde SHÇEK Genel Müdürlüğü Taşrada Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yatılı bir Sosyal Hizmet Kuruluşudur.

C-PERSONEL DURUMU:
Kuruluşumuzda kadrolu olarak 1 Müdür V., 1 Sosyal Çalışmacı, 5 Öğretmen, 1 Çocuk Eğiticisi, 2 Hemşire, 1 Ambar Memuru, 2 Yurt Yönetim Memuru, 2 Bakıcı Anne, 2 Hizmetli, 1 Kaloriferci görev yapmaktadır.Ayrıca Bakım ve Temizlik alımında 13, yemekhanede ise 2 özel hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 33 kişi görev yapmaktadır.

D- MEVCUT BİNA DURUMU:

Binamızın kullanım alanı: (301.33m² x 5 adet bina = ) 1.506,65 m² 'dir.

Binalarımızdan 4 tanesi çocuklarımızın yaşam alanı, 1 tanesi ise İdare Binası olarak kullanılmaktadır.

Sevgi Evleri Binaları ana hatlarıyla; giriş katında salon, mutfak, yemek salonu, çalışma odası, personel odası, lavabo, ikinci katında; 3 adet yatak odası, 2 adet lavabo, hol, üçüncü katında ise 1 yatak odası ve bir adet lavabodan oluşur.

İdare Binası ana hatlarıyla; bodrum katında kalorifer dairesi, depo, lavabo, duş, birinci katında bekleme salonu, mutfak, revir, nöbet odası, 2 adet lavabo, ikinci katında, Sosyal Servis, İdari Büro, Müdür Odası, Müdür Yardımcısı odası, hol, üçüncü katında ise Arşiv ve Misafir Odasından oluşmaktadır.

E- ARAÇ DURUMU:

Kuruluşumuzda 78 BC 012 plakalı 1989 model Ford marka Hizmet aracı bulunmaktadır. Kuruluşun hizmet aracının modelinin düşük olması ve kapasitesinin yetersizliğinden dolayı 18 kişilik bir hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALARIMIZ

Çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının gelişimi için; 2008/2009 Döneminde kuruluşumuzda tiyatro kursu açılmış ve 10.06.2009 tarihinde Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi' nde yapılan yılsonu etkinliklerinde yapılan çalışmalar tüm Karabüklü halkımızın katılımı ile sergilenmiştir.
Ayrıca SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2009 futbol turnuvasında yuvamız Karadeniz Bölge İkincisi olmuştur.
Ayrıca Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan atletizm yarışlarında 1500 metrede Karabük genelinde birinci, ikinci, üçüncülüğü elde etmiştir.
Çocuklarımız okulların tatil olması ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan voleybol kursuna ve Kardemir Spor futbol okulu tarafından açılan futbol okuluna devam etmişlerdir.
2009 yılı yaz tatilinde İstanbul'a izcilik kampına, Samsun'a deniz kampına gönderilmişlerdir.
Ayrıca 2009 yaz döneminde kuruluşumuz bünyesinde çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesi için el becerileri kursu açılmıştır.
11.11.2009 tarihinde eski binamız olan Bulak Çocuk Yuvası'ndan yeni binamız olan Güleç Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'na taşınılmıştır.
Sivil toplum örgütleri ve gönüllü ailelerimizle birlikte her türlü gezi, doğum günü, yılbaşı ve diğer etkinlikler yapılmış olup çalışmalara devam edilmektedir.
Diğer taraftan yuvamızda ilk olarak üç çocuğumuzun dershaneye gitmeleri sağlanmış olup özel okullara gitmeleri konusunda da çalışmalar devam etmektedir.

3- İHTİYAÇ VE SORUNLAR:

A-) PERSONEL İHTİYACI
Kuruluşumuzun 1 adet Şoför ihtiyacı bulunmaktadır.


SAFRANBOLU HASAN DOĞAN SEVGİ EVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI
Safranbolu Yetiştirme Yurdu 1958'de hizmete açılmış olup, Genel Müdürlüğümüzün 28.12.2005 tarih ve 220 sayılı olurları ile ismi 'Safranbolu Gürmen Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Gürmen Giyim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine rahmetli Hasan Doğan'ın isminin kuruluşumuza verilerek kuruluşumuzun ismi "Safranbolu Hasan Doğan Sevgi Evleri" olarak değiştirilmiştir.
Kuruluş'un Görevleri
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasında tanımlandığı üzere; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
Anne veya babasız, anne ve babasız,
Anne veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
Anne veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
Anne veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen 13 - 18 yaş ve 18 yaşın üzerinde korunma kararının devamını gerektiren koşulları taşıyan korunmaya muhtaç çocukları; Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, demokrasi bilincine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, beden, ruh ve duygusal gelişimleri sağlıklı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek, korumak, bir iş veya meslek sahibi yapmakla görevli ve yükümlüdür.

B)KURULUŞUN KAPASİTESİ, BAKILAN ÇOCUKLARIN OKUL, İŞ VE YAŞ DURUMLARI
Kuruluşumuz 60 çocuk kapasiteli olup; 85 kayıtlı çocuğumuz bulunmaktadır. Bunlardan 57 çocuk fiilen kuruluşta korunma ve bakım altında olup 18'i İlköğretimde, 36'sı Lisede öğrenim görmektedirler ayrıca 3 gencimiz ise meslek grubu olarak kuruluşumuzda barınmaktadırlar. Diğer 25 gencimizin 9'u ANY (Ayni Nakdi Yardım) ile desteklenerek aile yanında bulunmakta,1'i koruyucu aile yanında, 14'ü Yükseköğrenime devam etmekte, 4'ü ANY işlemleri devam ettiğinden aile yanında bulunmaktadır.
C)TEŞKİLAT YAPISI
Safranbolu Hasan Doğan Sevgi Evleri Müdürlüğü 2828 Sayılı Kanunla kurulmuş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında olan Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte, faaliyetini sürdürmektedir.
D) KADRO VE PERSONEL DURUMU
Kuruluşumuzda kadrolu olarak 1 Müdür Yardımcısı, 1 Sosyal Çalışmacı , 1 Memur, 1 Teknisyen, 1 Din Görevlisi (Müdür Yrd. V.), 1 Hemşire, 1 Bekçi, 7 Öğretmen ( 1 Müdür V., 1 Öğretmen Güleç Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdür Vekili , 2 öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğünden Geçici görevli ) ve 3 Hizmetli görev yapmaktadır.
Ayrıca Mamul Yemek Hizmet alımında 6; Bakım , Temizlik , Danışma-Yönlendirme ve Kalorifer Hizmet Alımında 16 Personel ile Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımıza hizmet vermekteyiz.
E)BİNA, LOJMAN, SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU
Kuruluşumuz 07.12.2005 tarihinde Safranbolu Belediyesinden 1.000,00 YTL simgesel bir fiyat karşılığı alınan yerle toplam 1 hektar 1292 m2 çıkartılmıştır. Gürmen Giyim sanayi A.Ş. tarafından son derece modern beş adet sevgi evi yaptırılarak kuruluşumuza bağışlanmıştır, çocuklarımız bu evlerde korunma ve bakım altında bulunmaktadır. İdare binası ve kalorifer dairesi ile hizmete devam edilmekte, Misafirhane olarak planlanan ve ihale aşamasında olan atıl durumda bekleyen eski yurt binası bulunmaktadır.
Eski hizmet binamızın Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi Başkanlığı, Safranbolu Kaymakamlık Makamı ve kuruluşumuz işbirliği ile çocuklarımıza ve ülkemizdeki genç gruplara yönelik çok amaçlı misafirhane/kamp merkezi yapılması için genel müdürlüğümüzün bütçesinden 200.000.00 TL ödenek ayrılmış 25/12/2009 Tarihinde İl Özel İdaresi tarafından onarım ihalesine çıkılacaktır.
Kuruluşumuz sınırları içerisinde bulunan futbol sahansının, Genel Müdürlüğümüzle Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı protokol çerçevesinde yenilenmesi çalışmalarına başlanmış, Genel Müdürlüğümüzün bütçesinden 70.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. Protokol çerçevesinde açık halı saha olarak planlanan ve Bayındırlık müdürlüğü tarafından keşfi ve yaklaşık maliyeti çıkartılmış ihale aşamasına gelinmiştir. Eski yurt binamız 2010 yılında bitmek üzere misafirlerin ve sporcuların rahat kalabilecekleri kamp merkezi haline dönüştürülecek olması, Ülkemizin her bölgesinden gençlerimiz, bir tarih ve kültür şehri olan Safranbolu'muza gelerek kamp yapacak olmaları, Safranbolu'nun konumu ve iklimi sebebi ile kış ayları uzun sürmekte olup, yapılması planlanan halı sahadan maksimum düzeyde yararlanılabilmesi için üstünün branda ile kapatılması ve alt yapısının bu projeye göre hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler ve talepler doğrultusunda federasyon tarafından üstünün kapatılması için ek ödenek il özel idaresine aktarılacaktır.
Kuruluşumuzda bulunan Müdüriyet binasının onarımı için genel müdürlüğümüzün bütçesinden 100.000.00 TL ödenek ayrılmış olup, Bayındırlık Müdürlüğü tarafından keşfi ve yaklaşık maliyeti yapılmış, İl özel idaresi tarafından ihalesi yapılmıştır. Onarımı beklenmektedir.
5 adet sevgi evi'nin iç ve dış boyası yaptırılmış, ıslak zemin ve elektrik tesisatının bakımı yaptırılmıştır. Yağmurla beraber E blok sevgi evinin içine su girmesi nedeniyle kendi imkanlarımızla toprak kotu aşağıya düşürülmüş, su ve sel problemi ortadan kalkmıştır.


Kuruluşumuza ait lojman ve diğer sosyal tesisler bulunmamaktadır.
F)ARAÇ-MAKİNA PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU
Kuruluşumuza ait 1985 Model Ford marka ( 9+1 ) dizel minibüsümüz bulunmakta olup kullanılamamakta ve demirbaş düşüm işlemi yapılmaktadır. Evlerimizde hizmet alımı şirketinin kullanımına sunulan her evde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon bulunmakta, bozulduğunda tamiratı sözleşme gereği ilgili şirket tarafından yaptırılmaktadır. Gençlerin banyo problemini çözmek için tüm şofbenler yenileriyle değiştirilmiştir. Ayrıca kalorifer ve boylerin bakımı yaptırılarak ısınma ve banyo problemleri tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Diğer teçhizatların durumu Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.
G)SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
a.Öğrencilerimizin okuldaki ders başarıları, SBS ve ÖSS çalışmaları:
Öğrencilerimizin başarılarını artırmak için 2008/2009 Eğitim Öğretim yılında Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilerin tüm derslerinden kurslar düzenlenmiştir. 2009/2010 Eğitim öğretim yılında ise okuldaki ders yoğunluğu ve gençlerimizin motivasyonlarının düşük olması, alt yapılarının çok zayıf olması nedeniyle bu seneki Halk Eğitim Kursları Türkçe, Matematik, İngilizce kursları ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca istekli öğrenciler için ihale yapılarak genel müdürlüğümüzün bütçesinden ayrılan ödenekle 14 Öğrenci dershaneye gönderilmiş, 5 Öğrenci de Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gönderilmiştir.
3413 sayılı yasa gereği gençlerimizin çalışmadan ve emek sarf etmeden iş sahibi olması, eğitim öğretimin temelini oluşturan ilköğretimin ilk 5 sınıfında genellikle çocuklarımızın ağır travmalar geçirmeleri, gençlerimizin yoğunlukla Bulak Çocuk Yuvası'nda koruma kararı altında bulunan çocuklardan oluşması ve burada çocuklarımızın birleştirilmiş sınıflı okullardan gelmesi nedenleriyle eğitim öğretim düzeyleri son derece zayıftır. Çocuklarımızın derslerine karşı motivasyonlarını artırmak için mesleki çalışmalar yapılmaktadır. İŞ-KUR 'a gezi düzenlenerek öğrencilerimizin ilgi duydukları meslekler belirlenmiştir. Kuruluşumuz tarafından "mesleğimin bir günü" isimli proje yapılarak çalışmalar devam etmektedir.
Çocuklarımızın eğitim öğretim düzeylerinin zayıf olması nedeniyle yaptığımız sportif ve kültürel faaliyetlerle ilköğretim grubundaki öğrencileri Spor Liselerine ve Güzel Sanatlar Liselerine, Lise grubundaki öğrencileri ise Üniversitelerin Beden eğitimi öğretmenliği ile antrenörlük bölümlerine yönlendirmekteyiz. Süreç içerisinde eğitim öğretimde başarı sağlayabileceğimiz öğrencileri toplumumuzda kabul gören liselere ve üniversitelerin seçkin bölümlerine yönlendireceğiz.
Kültürel ve Sportif Faaliyetler:
Safranbolu Kaymakamlığı'nın temin ederek kuruluşumuza bağışladığı müzik aletleri ile Halk Eğitim destekli orkestra çalışması yapılmaktadır. Ödeneği Genel Müdürlüğümüzün bütçesinden karşılanmak üzere öğrencilerimize spor malzemesi temin edilerek, Halk Eğitim Müdürlüğü destekli Atletizm, Futbol, Basketbol kursları açılmıştır. Şubat döneminde 10 günlük badminton eğitimi çalışması yapılacaktır. Spor kulübü kurma çalışmaları da devam etmektedir.
Spor Liselerine ve üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük bölümleri için kültür fizik ve kondisyon çalışmaları için mart, nisan, mayıs, haziran ayları için kurs programı çalışmaları devam etmektedir.
Geziler
Kuruluşumuzda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımız ile Miniatürk-Panaroma gezisi, İstanbul İzci Kampı-Miniatürk Gezisi, Kapadokya gezisi, İstanbul CEBİT gezisi, İnkum u Gezisi ve Piknikler düzenlenmiştir.

 

Ramazan ve Bayram programları
Öğrencilerimizin daveti üzerine Safranbolu'daki daire amirlerinin ve Bulak Çocuk Yuvası'nın katılımıyla iftar yemeği verilmiştir. Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR ve sevgili eşinin daveti üzerine valilik iftar programına, Bulak Çocuk Yuvası'nın davetine, kuruluşumuz adına hizmet veren "Gönlümüzdeki Sevgi Yurdu Derneği"nin daveti üzerine Çelik Palas oteline, İl genel meclisi Başkanı Hüsnü ÖZCAN ve Kuzyaka Köylülerinin davetine gidildi.
Her bayramda olduğu gibi bu seneki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında da kuruluşumuza makam ziyaretleri yapıldı. Ayrıca bir grup öğrenci ve öğretmenimizle beraber Sayın Kaymakamımız Gökhan AZCAN' a, Belediye Başkanına, Emniyet Müdürüne, Huzurevine, Bulak Çocuk Yuvasına bayramlaşma için ziyaretlerde bulunuldu.
H)İHTİYAÇ VE SORUNLAR
Personel yönünden
Yetiştirme Yurtları Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre Kuruluşumuzda kadrolu 1 Müdür, 1 Müdür Yrd., 1 Psikolog, 1 Satın alma Memuru, 1 Tabip, 1 Diyetisyen, 1 Hemşire Yrd.i İle 1 Şoför'e ihtiyacımız bulanmaktadır.
Gürmen Giyim Sanayi A.Ş. tarafından yaptırılan 5 adet Sevgi Evinde Bakım, Temizlik ve Mamul Yemek ihtiyaçları hizmet alımı ile karşılanmaktadır.
Evlere dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikelerin önlenebilmesi ve çocuklarımızın daha güvenli ortamda bulunmalarını sağlamak için Genel Güvenlik hizmet alımına ihtiyacımız bulunmaktadır.
Evlerde çalışan personelin tamamen bakım personeli olması ve ek 3 kişilik bakım personeli yetkisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Araç-Gereç ve Fiziksel Koşullar Yönünden
1.Sevgi Evlerimizin yerleşim alanı 11292 m2 genişliğinde olması sebebiyle evlerde kalan çocuklarımızın güvenliklerinin sağlanması için kuruluşumuza Merkezi OBS kamera sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
2.Gençlerimizin tedavileri ve sosyal etkinlikleri için kuruluşumuzun hizmetine tahsisli minibüse ihtiyaç duyulmaktadır.
3.Yemekhanede kullanılan fırın ve diğer makine parklarının yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
4.Tiyatro vs. programların yapılabilmesi için Misafirhane olarak düşünülen eski yurt binasının alt katında bulunan yemekhanenin kültür merkezi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
5.Kapalı halı saha yapıldıktan sonra soyunma ve giyinme odalarına, duş kabinlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
6.Çevre düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır.
7.Misafirhaneye dönüşecek eski yurt binası, idare binası ve sevgi evleri için tefriş ihtiyacı bulunmaktadır. Onarım tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğümüzden tefriş ödeneği istenecektir.

YÜCEL HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-KURULUŞUMUZUN GENEL TANITIMI :

a)Görevleri : Genel olarak Yaşlıları, huzurlu bir ortamda korumak, bakımlarını sağlamak, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla açılan huzurevi ve Sosyal Hizmet kuruluşudur;

1-Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların saptanması, başvuruların değerlendirilmesi, gerekli evrakların tamamlanması için yaşlı ve ailelere bilgi verilmesi,

2-Yaşlının kuruluşa kabulü ve uyumu ile ilgili mesleki çalışmalar yapmak,
3-Kuruluş ve çevre koşulları gözönüne alınarak, yaşlılara ilişkin Psiko-Sosyal programlar hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek,
4-Yaşlı ve yakınlarına rehberlik hizmeti verilmesi,
5-Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtların tutulması, gerekli yazışmaların yapılması,
6-Toplumsal sorumluluk çerçevesinde, kuruluşta verilen hizmetlere halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlik programları düzenlemek, düzenlenen programların gerçekleştirilmesi amacıyla gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

b)Teşkilat Yapısı :

Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğü, genel olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne, ilde; Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı bir Sosyal Hizmet Kuruluşudur. Huzurevi olması nedeniyle de, SHÇEK Genel Müdürlüğü, Yaşlı Bakım ve Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlıdır.

c)Kadro ve Personel Durumu :

Kuruluş bünyesinde, 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, 1 Tabip, 3 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 1 Diyetisyen, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yrd. , 1 Daktilograf, 1 Satın Alma Memuru, Memur, 1 Şoför, 3 Hizmetli, 36 Hizmet alımı personeli kadrosu bulunmaktadır. Kuruluşumuzda, 1 Müdür, 1 Müdür Yrd. , 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Tabip, 3 Hemşire, 1 Diyetisyen, 1 Teknisyen Yrd, 1 Satın Alma Memuru, 1 Daktilograf, 1 Şoför, 3 Hizmetli, 36 Hizmet alımı personeli görev yapmaktadır. Personellerimizden 1 Hemşire ve 1 Şoför, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde geçici görevlidir.

d)Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesislerin Durumu :

Yücel Huzurevi, 3.300 metrekarelik arsa üzerinde 8.000 metrekarelik kapalı alana sahiptir. Bodrum + Zemin kat + 1.2.3.4. katlar + Teras kattan oluşmaktadır. Zemin katında mutfak, soğuk hava deposu, yemekhane, yönetim odaları, sağlık ünitesi ve konferans salonu bulunmaktadır. 1-2-3. katlarda 96 adet oda, dinlenme salonları, lobi, personel odaları; 4. katta, 16 adet suit oda, teras katta, 65 metrekarelik bir salon, tuvalet ve iki adet olmak üzere yaklaşık 140 metrekarelik bir alan bulunmaktadır.
Kuruluşumuz, 140 kapasitesi, 140 adet yatağımız bulunmaktadır. 05.01.2010 tarihli itibariyle Huzurevinde, 109 yaşlı bakım ve koruma altında bulunmaktadır. Ayrıca, 6 yaşlı, Valilik Olur' u ile kuruluşumuzda misafir olarak kalmaktadır.
Kuruluşumuzun Lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisleri bulunmamaktadır.

e)Araç-Makine Parkı ve Techizat durumu :

Kuruluşumuzda herhangi bir araç-makine ve teçhizat bulunmamaktadır.

2-SON BİR YIL İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR :
-- 8 Mart 2009 tarihinde sivil toplum kuruluşları ortaklaşa düzenlenen çeşitli etkinliklerle Yaşlılarımızın Kadınlar Günü kutlanmıştır.
-- 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
a) 19 Mart 2009 tarihinde Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR ve huzurevini yaptıran Yücel Ailesini temsilen Çelsantaş Müdürü Mustafa ÜSTÜN ziyaret edilmiştir.
b) 20 Mart 2009 tarihinde Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde huzurevi derneği tarafından yaşlılarımıza Çevrik Köprü Kadıefendi' de Kahvaltı ikramı yapılmıştır.
c) 23 Mart 2009 tarihinde Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR' ın katılımıyla huzurevinde müzikli eğlence programı düzenlenmiştir.
f) 24 Mart 2008 tarihinde Karabük Öğretim Üyeleri Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlılarımızı ziyaret etmişlerdir. Ziyaretten sonra 45 yaşlımız Karabük Üniversitesi' ne götürülüp, orada yemek ikramı yapılması sağlanmış, ayrıca Üniversite Kampusünde öğretim üyeleri ve yaşlılarımız ağaç dikme törenine katılmışlardır.
-- 25 Mart 2009 tarihinde Safranbolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri yaşlılarımızı ziyaret ederek müzikli eğlence düzenlemişlerdir.
--- 08 Nisan 2009 tarihinde Polis Haftası etkinliği çerçevesinde İl Emniyet Müdürü ve teşkilatı tarafından huzurevi yaşlılarımızı ziyaret ederek hediyeler vermişlerdir.
--- 16 Nisan 2009 tarihinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çevresinde Karabük Müftülüğünce huzurevinde, Mevlüt okutulmuştur.
--- 10 Mayıs 2009 günü Anneler Günü münasebetiyle Valilik, İl Müdürlüğümüz, Huzurevi Derneği ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan komisyon kurulmuş, kuruluşumuzda kalan bayan yaşlılarımızın ve mahallelerden seçilen annelerin katılımıyla Gözde Sosyal Tesislerinde eğlence programı yapılarak kutlanmıştır. Ayrıca, Onel Alışveriş Merkezi Müdürü ve Sultan Ahmet Köftecisi' nin işletmecisi tarafından bir grup bayan yaşlımıza yemek ikramı yapılmış, hediyeler verilerek Anneler Günü kutlanmıştır.
-- 14 Haziran 2009 günü Babalar Günü münasebetiyle Valilik, İl Müdürlüğümüz ve Huzurevi Derneği temsilcilerinden oluşan komisyon kurulmuş, kuruluşumuzda kalan erkek yaşlılarımızın katılımıyla Gözde Sosyal Tesislerinde eğlence programı yapılarak kutlanmıştır. Ayrıca, Yaşlılarımıza döner ve pilav ikramı yapılmış, gömlek hediye edilmiştir.
-- 21 Haziran 2009 günü Babalar Günü münasebetiyle saat 12;30' da Onel Alışveriş Merkezi Müdürü ve Sultan Ahmet Köftecisi' nin işletmecisi tarafından bir grup erkek yaşlımıza yemek ikramı yapılmıştır.
-- 31 Ağustos 2009 tarihinde Sayın Valimiz Nurullah ÇAKIR tarafından Valilik konutunda 46 yaşlımıza İftar yemeği verilmiştir.
-- 15 Eylül 2009 günü Yemek Dünyası Lokantası tarafından 32 yaşlımıza İftar Yemeği verilmiştir.
-- 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
-- 31 Ekim Günü saat 13:00' te Huzurevi Derneğimizin katkılarıyla müzikli Yılbaşı Kutlama programı düzenlenmiştir.

3-İHTİYAÇ VE SORUNLAR :
Kuruluşumuzda hizmet aracımız olmaması nedeniyle, ulaşım, hastane ve yaşlıların sosyal incelemelerinin yapılmasında aksamalar olmaktadır.
1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, 3 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 2 Memura ihtiyaç vardır. Nitelikli personelin (meslek elemanı) az olması nedeniyle hizmetlerde zaman zaman aksamalar olmaktadır.

4-ÖNERİLER :

Verilen hizmetlerin daha verimli olabilmesi için, yeterli sayıda meslek elemanı ve hizmet aracına (minübüs) gereksinim vardır. Bunlar sağlandığı taktirde, hizmetlerin daha verimli hale geleceği düşünülmektedir.