Kamu Hizmet Standartları

Hizmet standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin, bu
hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama
sürelerinin belirtildiği tablodur.    

Başvuru esnasında hizmet standardı tablosunda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile
başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya hizmet standardı tablosunda bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespit edilmeniz durumunda lütfen ilk müracaat makamına ya da ikinci müracaat makamına başvurunuz. Hizmet standardı tablolarını görmek için bağlantılara tıklayınız.

KARABÜK İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
1 Evlat Edinme İlk Başvuru
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
3 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
4 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci
5 Evlat Edinme Sonlandırma
6 Koruyucu Aile Hizmetleri
7 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci
8 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme
9 İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar -Değerlendirme
10 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri
11 Emniyet Çocuk Şube Vakaları
12 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri
13 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri
14 Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti
15 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşlemleri
16 İl/İlçe/Kuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Ayni-Nakdi Yardım Hizmetleri
17 Kadın Konukevi İlk Başvuru
18 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri
19 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
20 Huzurevi Başvuruları
21 Özürlü Kimlik Kartı İlk Başvurusu
22 Kuruluşları Ziyaret İşlemleri
23 Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri
24 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri
25 Korunmaya Muhtaç Özürlü İlk Başvuru
26 Özürlü Evde Bakım İlk Başvuru
27 Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri